Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Aangepaste sport

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Ook mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de paardensport. Sinds 1 januari 2006 is de KNHS verantwoordelijk voor het organiseren van topsportwedstrijden voor mensen met een beperking. Sinds 1 januari 2008 valt de breedtesport hier ook onder. In het OI traject (Organisatorische Integratie van het Aangepast Sporten) wordt de KNHS ondersteund door Gehandicaptensport Nederland dat sinds 2005 de rol van kenniscentrum voor sporters met een beperking heeft.

In juni 2007 is de KNHS Adviescommissie Aangepast Sporten opgericht. In deze commissie zitten experts uit het Aangepast Sporten die het bestuur van de KNHS adviseren over de integratie van de sport en allerlei beleidsmatige zaken die van belang zijn voor het Aangepast Sporten.

De discipline dressuur is de enige paralympische tak van paardensport tot nu toe. Voor de discipline Mennen Aangepast Sporten zijn er Wereldkampioenschappen. De Commissie Aangepast Sporten richt zich voornamelijk op de wedstrijdsport voor deze 2 disciplines. Hiermee richt de commissie zich op de doelgroep die door de FEI is gedefinieerd in de grade indeling. Dit zijn ruiters en menners met een lichamelijke en/of visuele beperking die voldoen aan de minimale handicapeis en daardoor ingedeeld kunnen worden in 1 van de grades van het aangepaste sporten.

Classificatie

Om de sport zo eerlijk mogelijk te houden worden sporters met een lichamelijke of visuele (aan het zicht) beperking ingedeeld in klassen. De sporters worden ingedeeld in functionele handicapklassen. Op deze manier worden sporters met gelijke mogelijkheden ingedeeld in dezelfde klasse. Dit zorgt voor een eerlijke competitie.

In de aangepaste sporten wordt zowel nationaal als internationaal gewerkt met classificaties. Je mag als ruiter of menner met een beperking uitkomen op de reguliere wedstrijden, zolang je kunt voldoen aan de reglementaire bepalingen van de KNHS. Wanneer je een lichamelijke of visuele beperking hebt en gebruik wilt maken van een hulpmiddel of aanpassing in de reguliere wedstrijden of als je wilt deelnemen aan wedstrijden aangepast sporten, dan moet je een classificatiekeuring aanvragen. Alleen sporters met een blijvende lichamelijke of visuele beperking die willen starten in de discipline dressuur of mennen komen voor classificatie in aanmerking. Dispensaties voor gebruik in andere disciplines moeten aangevraagd worden bij de KNHS.

Paardensporters met een gehoor beperking zijn niet opgenomen in het classificatiesysteem. Dit houdt in dat er voor sporters met een gehoor beperking geen specifiek sportaanbod is. Uiteraard is het mogelijk om in de reguliere wedstrijden deel te nemen.

Bronnen, referenties en/of voetnoten