Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Degradatie

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Degradatie is het overgaan van een wedstrijdcombinatie naar een lagere klasse. De tegenhanger ervan is promotie. In het algemeen geldt dat je moet degraderen als je op een stand van -10 bent gekomen door het behalen van verliespunten. Je begint dan in de lagere klasse weer op een stand van 0. Daarnaast kun je degradatie aanvragen als het bijvoorbeeld niet goed gaat in een bepaalde klasse of als je al een hele tijd niet meer bent gestart. Als dat wordt goedgekeurd, krijg je meestal al een aantal winstpunten in de lagere klasse en je mag niet meer meedoen aan de kampioenschappen.

Voorbeeld: Een ruiter is met zijn paard opgenomen in de klasse L springen met 1 winstpunt. Hij wordt vervolgens 6 keer uitgesloten vanwege 3 weigeringen en krijgt hiervoor dus 6x2 = 12 verliespunten. Hij komt daarmee op een stand van L-11 en moet onmiddellijk degraderen naar het B springen.

Opmerking: In de dressuur is degradatie naar de B niet mogelijk. In het L1 kun je maximaal op L1+0 uitkomen, een negatieve stand is niet mogelijk. Dit geldt niet voor springen en sgw, maar ook daar kunnen in het B geen verliespunten worden gehaald.

Relevante reglementsartikelen per discipline

Dressuur

Klassen B t/m Z2

Degradatie naar de lagere klasse vindt plaats bij het bereiken van een stand van -10 in de huidige klasse, met dien verstande dat in de klasse L1 verliespunten in mindering worden gebracht tot de stand L1+0 is bereikt. Degradatie van de klasse L1 naar de klasse B is niet mogelijk. In de klasse B worden geen verliespunten geregistreerd. Na degradatie begint men in de nieuwe klasse met 0 winstpunten.

Klassen ZZ-Licht en hoger

In de klasse ZZ-Licht worden verliespunten blijvend in mindering gebracht en kan een negatieve stand ontstaan. Degradatie vanuit de klasse ZZ-Licht is niet mogelijk, anders dan op verzoek van de ruiter. In de klasse ZZ-Zwaar wordt een combinatie bij een totaal van 5 verliespunten terug geplaatst naar de klasse ZZ-Licht met 0 winstpunten.

  • De klassen Lichte Tour, Midden Tour en Zware Tour kennen geen degradatieregeling, anders dan op verzoek van de ruiter.
  • De FEI-proeven voor de categorie Young Riders vallen buiten de degradatieregeling.
  • Verliespunten behaald in de categorie Junioren tellen mee bij de degradatieregeling in de startgerechtigde klasse.

Algemeen

Een combinatie kan op eigen verzoek worden teruggeplaatst, nadat de combinatie twee keer achter elkaar een onvoldoende prestatie, dat wil zeggen een prestatie die aanleiding was tot het toekennen van verliespunten, anders dan het vrijwillig beƫindigen van de proef, heeft getoond. Een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot terugplaatsing dient gericht te worden aan de Disciplinecommissie Dressuur. Terugplaatsingen gaan, na goedkeuring, terstond in.

Springen

Nuvola actions next.png Zie Promotie en degradatie (springen) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

SGW

Bij de stand van 6 verliespunten volgt degradatie naar een lagere klasse (met uitzondering van de klasse B).

Bronnen, referenties en voetnoten

  • KNHS disciplinereglement SGW en Eventing artikel 312
  • KNHS disciplinereglement Dressuur artikel 124