Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Highland pony

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken
Highland pony
Highlandpony muck.jpg
Highland pony.jpg
Stokmaat: 1,32- 1,48 meter
Kleur: vaak wildkleuren, alle kleuren zijn toegestaan, behalve bont.
Land van herkomst: Schotland
Link naar stamboek: http://www.highlandponysociety.com/, http://www.highlandpony.nl/


De Highland pony is een ras dat afkomstig is van de Schotse Hooglanden en de Schotse eilanden. Sinds 1976 zijn er Highland Pony's met volledige papieren in Nederland.

Geschiedenis

De Highland pony is één van de oudste paardenrassen ter wereld. Het ras is afkomstig uit de Schotse hooglanden en de Schotse eilanden voor de westkust van Schotland. Een goed voorbeeld zijn de Highland pony's op de Schotse Orkney eilanden. Er zijn aanwijzingen dat deze pony's al aanwezig waren op het eiland tijdens de laatste ijstijd. De eerste beschrijving van deze pony's stamt uit 1774. Tegenwoordig bevinden de meeste stoeterijen zich in Schotland, maar men vindt dit ras ook in Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en Nederland. Verder vind je dit ras ook in Amerika, Scandinavië, Canada en Australië maar in veel mindere mate.

Exterieur

De Highland pony heeft eigenschappen geërfd van zijn Keltische voorvaderen. DNA-onderzoek heeft aangetoond dat dit ras, zoals enkele zeldzame andere paardenrassen, een zeer hoge graad aan oorspronkelijke zuiverheid overgehouden heeft. Dit is te verklaren uit het feit dat de pony's in afzondering hebben geleefd in het ruwe klimaat van het Schotse vaderland.

Deze pony is qua lichaamsbouw goed in verhouding en compact met gebouwd veel ruimte voor hart en longen. Het karkas bevat goed geronde ribben. De achterhand is krachtig met goed ontwikkelde dijen, een sterke schenkel en droge, vlakke spronggewrichten. Het beenwerk bestaat uit vlak, hard bot, brede knieën, korte pijpen, schuine koten en goed gevormde donkere hoeven. Dit ras kent ook zachte en zijdeachtige vetlokken in de kootholte. De manen en staart zijn van nature golvend en vol. Een klein kolletje op het voorhoofd is toegestaan, maar andere witte aftekeningen worden liever niet gezien. De beharing van veulens verandert dikwijls en veel pony’s veranderen langzaam van kleur naarmate ze ouder worden. Vooral diegene die witte haren tussen de basiskleur hebben. Anderen tonen een licht verschil in kleur tussen de zomer- en winter¬vacht. Bonte kleuren zijn niet toegestaan.

Op het Schotse eiland Rum leven enkele Highand pony's met zeer oude genen. De pony's zijn kleiner omdat ze niet gekruist zijn met, onder andere, de Clydesdale. Hierdoor hebben ze een belangrijke rol bij het eventueel terug fokken van de populatie buiten het eiland als veel dieren omkomen door ziekte.

Karakter

De Highland pony is zelfbewust en trots, open en vriendelijk maar ook zachtmoedig en leergierig. Met een dergelijk karakter is de Highland pony een mensvriendelijk ras. Deze karaktertrekken spreken spreken iedereen aan en zijn wellicht de reden dat de Britse koningin er in Balmoral een stoeterij van Highland pony’s op na houdt.

Gebruik

Tegen het einde van de zestiende eeuw had zich een definitief type ontwikkeld zoals wij die vandaag de dag kennen. Toen de landbouw in de achttiende eeuw zich verder ontwikkelde en de oppervlakte van velden zich uitbreidden, hadden de kleine boeren in Schotland behoefte aan een grotere pony.

De pony’s van de kleine eilanden waren echter allemaal te klein van stuk en werden daarom gekruist met, onder andere, Clydesdales. De boeren gebruikten de Highland pony voor het vervoeren van turf, zeewier voor de bemesting van het land, graan en hooi maar ook voor het ploegen en eggen van de landerijen. Men gebruikte de pony ook voor de koets en als transportmiddel voor kooplieden, artsen en landeigenaren.

In Schotland worden de pony's gebruikt om karkassen van edelherten vanuit de heuvels naar beneden te brengen. De edelherten worden afgeschoten omdat ze op het eiland geen natuurlijke vijand hebben. Verder worden ze gebruikt voor de begrazing op het eiland.

Foto´s

Bronnen, referenties en/of voetnoten