Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Klasse (springen)

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken


Er zijn verschillende klasses in het springen. Een klasse is een indeling naar niveau in de wedstrijdsport.

Welke klasse?

Klasse BB

In het Disciplinereglement Springen 2009 is een nieuwe klasse opgenomen: de klasse BB. De klasse BB is een klasse onder de gewone klasse B en dient als voorbereiding op een start in de klasse B.

De wedstrijdorganisatie kan kiezen om een eenvoudig parcours te bouwen maar er mag ook gereden worden over een verlaagd B-parcours.

Er is geen maximale hoogte vastgesteld voor het BB.

Er worden geen winstpunten toegekend in het BB en er is geen verplichte promotiegrens. Combinaties die hoger geklasseerd zijn, mogen nog steeds deelnemen aan een BB-rubriek.

Een startkaart is niet verplicht maar voor het paard moet wel een paspoort aanwezig zijn met daarin de verplichte entingen zoals bepaald in het Algemeen Wedstrijdreglement.

Deelnemers hoeven geen winstpunt in de dressuur bepaald te hebben om deel te mogen nemen aan een BB-rubriek.

Deelnemers aan het BB hoeven geen officiële wedstrijdkleding te dragen, wel zijn een veiligheidscap en rijlaarzen/jodphursschoenen met gladleren chaps verplicht.

Klasse B/L/M/Z/ZZ

De laagste klasse in de reguliere wedstrijdsport is de klasse B (beginners). Hierna volgen de klasses L (licht), M (midden), Z (Zwaar) en ZZ (zeer zwaar of dubbel zwaar)

De klasse B wordt op stijl beoordeeld. De foutloze combinaties uit de eerste omloop rijden een barrage en de plaatsing gebeurt op basis van het minste aantal punten en de hoogste stijlwaardering.

Vanaf de klasse L wordt er niet meer op stijl beoordeeld maar geldt de snelst foutloze omloop in de barrage. Hierop bestaan verschillende variaties, afhankelijk van de soort wedstrijd (jachtparcours, tabel A, tabel C,…)

Klasse-indeling

Wil je voor het eerst met een nieuw paard gaan starten en hebben jij en/of je paard al eerder deelgenomen aan springwedstrijden, dan geldt dat je moet starten in de hoogste gemeenschappelijke klasse. Het gaat dan om de hoogste klasse waarin ooit een winstpunt is behaald. Ponycombinaties kunnen kiezen tussen de hoogst gemeenschappelijke klasse en de klasse die overeenkomt met de hoogst gemeenschappelijke hoogte waarin ruiter en pony waren opgenomen. Ga je over van de pony’s naar de paarden dan moet voor het vaststellen van de hoogste gemeenschappelijke klasse worden uitgegaan van de vergelijkbare hoogte van de hindernissen in de parcoursen van de desbetreffende klasse. Je mag dan kiezen of je in de klasse wilt uitkomen die hoort bij de hoogste gemeenschappelijke hoogte of een klasse lager. [1] Wil je met je pony deel gaan nemen aan paardenwedstrijden dan wordt je ingedeeld in de klasse waarvan de voorgeschreven hoogte van de hindernissen in het parcours, overeenkomt met die van de klasse waarin de jullie direct voorafgaand aan de overgang naar de paardensport waren opgenomen. [2]

Als je tenminste 2 keer met verschillende paarden in de klasse Z bent opgenomen geweest, mag je niet meer in de klasse B starten. Met een ongeklasseerd paard mag je kiezen of je in de L of in de M start. Ben je met verschillende paarden tenminste 2 keer in de klasse ZZ opgenomen geweest, dan mag je en ongeklasseerd paard direct in de klasse Z of ZZ uitbrengen. [3]

Paarden

Hoogtes en breedtes

Bij de paarden gelden de klasses als volgt:

 • A (aspiranten) = hindernissen van 0,80 meter, geen barrage
 • B = hindernissen van 1,00 meter indien foutloos barrage op 1.10m
 • L = hindernisen van 1,10 meter indien foutloos barrage op 1.20m
 • M = hindernissen van 1,20 indien foutloos barrage op 1.30m
 • Z = hindernissen van 1,30 indien foutloos barrage op 1.35m

De nationale klasses zijn 1.30 m (D), 135 m (C), 1.40 m (B) en 1.50 m (A).

Klasse (basis)    B  L  M   Z  ZZ
Klasse (nationaal)          D  C  B  A
Max. hoogte    1.00 1.10 1.20 1.30 1.35 1.40 1.50
Max. breedte    1.10 1.20 1.30 1.40 1.45 1.50 1.60
Max. breedte 
triple bar     1.20 1.30 1.40 1.50 1.55 1.60 1.70

Aantal hindernissen

Oppervlakte 800 - 1199 m2

Klasse         B  L  M  Z  ZZ
Klasse (nationaal)           D  C  B  A
           7-9 8-9 8-9* 8-9* nvt nvt nvt
Dubbelsprongen     1  2  2  2  -  -  -
Driesprongen      -  -  -  -  -  -  -

Oppervlakte 1200 - 1799 m2

Klasse         B  L  M  Z  ZZ
Klasse (nationaal)           D  C  B  A
           9-10 9-10 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12
Dubbelsprongen     1  2  2  2  -  -  -
Driesprongen **)    -  -  1  1  1  1  1

Oppervlakte 1800 m2 of meer

Klasse         B  L  M  Z  ZZ
Klasse (nationaal)           D  C  B  A
           9-10 9-10 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12
Dubbelsprongen     1  2  2  2  -  -  -
Driesprongen **)    -  -  1  1  1  1  1
 ** = Alleen toegestaan in plaats van een dubbelsprong vanaf de klasse M, indien er ruimte is voor een rechte lijn van tenminste 50 m. In plaats 
   van twee dubbelsprongen mogen er dan ook één dubbelsprong en één driesprong 
   in het parcours worden opgenomen.

Sloot en hindernissen met water

Bij alle outdoor springwedstrijden vanaf de klasse Z/D is het aanbevolen een sloot in het parcours op te nemen. In de klassen L en M is een sloot toegestaan. De maximale breedte van de sloot is als volgt:

Klasse  B L  M  Z  ZZ
Klasse        D  C  B  A
     - 2.50 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00

De minimale breedte is voor alle klassen 2.50 m. Als er geen sloot in het parcours zit, is het bij alle outdoor springwedstrijden verplicht een hindernis in combinatie met water (een zg. Liverpool) op te nemen.

Minimale leeftijd voor deelname

Max. hoogte 1m10 (B en L)         minimaal 4 jaar
Max. hoogte 1m20 (M)            minimaal 5 jaar
Max. hoogte 1m40 (Z, ZZ, D, C en B (1m40)) minimaal 6 jaar
1m50 en hoger               minimaal 7 jaar

De leeftijd voor paarden wordt berekend per 1 januari, een uitzondering hierop geldt voor 4-jarige paarden. Zij mogen pas vanaf 1 april van het desbetreffende jaar naar een hogere klasse promoveren.

Indien een paard op basis van de behaalde winstpunten startgerechtigd is in een hogere klasse maar wegens zijn leeftijd nog niet mag promoveren naar die hogere klasse, dient dit paard tot 1 janauri in de lagere klasse uitgebracht te worden. Voor 4-jarige paarden is dit pas vanaf 1 april toegestaan.

Pony's

Hoogtes en breedtes

Klasse      B  L  M  Z  ZZ
Max. hoogte
Categorie A   0.50 0.60 nvt nvt nvt
Categorie B   0.60 0.70 nvt nvt nvt
Categorie C   0.70 0.80 0.90 1.00 nvt
Categorie D   0.80 0.90 1.00 1.10 1.20
Categorie E   0.90 1.00 1.10 1.20 1.30

De breedte mag maximaal 10 cm meer zijn dan de hoogte, bij een triple bar maximaal 20 cm.

Aantal hindernissen

Oppervlakte 800 - 1199 m2

Klasse        B  L  M  Z  ZZ
          7-9 8-9 8-9* 8-9* 8-9*
Dubbelsprongen    1  2  2  2  2
Driesprongen     -  -  -  -  -

Oppervlakte 1200 m2 of meer

Klasse        B  L  M  Z  ZZ
         9-10 9-10 9-12 9-12 9-12
Dubbelsprongen    1  2  2  2  2
Driesprongen**)   -  -  1  1  1
 **) Alleen toegestaan in plaats van een dubbelsprong vanaf de klasse M, 
  indien er ruimte is voor een rechte lijn van tenminste 50 m. In plaats 
  van twee dubbelsprongen mogen er dan ook één dubbelsprong en één driesprong 
  in het parcours worden opgenomen.

Sloot en hindernissen met water

Voor springconcoursen voor pony's die buiten worden gehouden, is het toegestaan een sloot in het parcours op te nemen vanaf de klasse L. De maximale breedte van de sloot is als volgt:

Klasse       B L  M  Z  ZZ
Categorie A en B  - 1.00 nvt nvt nvt
Categorie C en D  - 1.50 2.50 3.00 3.00
Categorie E    - 2.00 3.00 3.30 3.30

De minimale breedte is voor de klasse L 1.00 m en voor de klassen M, Z en ZZ 2.50 m.

Minimale leeftijd voor deelname

Klasse B en L      minimaal 4 jaar
Klasse M         minimaal 5 jaar
KLasse Z en ZZ      minimaal 6 jaar 

De leeftijd voor pony's wordt berekend per 1 januari, een uitzondering hierop geldt voor 4-jarige pony's. Zij mogen pas vanaf 1 april van het desbetreffende jaar naar een hogere klasse promoveren.

Indien een pony op basis van de behaalde winstpunten startgerechtigd is in een hogere klasse maar wegens zijn leeftijd nog niet mag promoveren naar die hogere klasse, dient deze pony tot 1 januari in de lagere klasse uitgebracht te worden. Voor 4-jarige pony's is dit pas vanaf 1 april toegestaan.

Bronnen, referenties en/of voetnoten

 1. artikel 253 lid 5 sub a van het KNHS Disciplinereglement Springen 2007
 2. artikel 253 lid 5 sub f van het KNHS Disciplinereglement Springen 2007
 3. artikel 253 lid 5 sub c en d van het KNHS Disciplinereglement.