Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Paardenpaspoort

Uit Bokt

(Doorverwezen vanaf Paspoort)
Ga naar: navigatie, zoeken
2 verschillende paardenpaspoorten

Het paardenpaspoort is een identificatiedocument waar gegevens over het paard instaan. Sinds 2006 moeten alle paarden/paardachtigen gechipt zijn en in het bezit zijn van een paardenpaspoort. In dit paspoort staat onder andere het chipnummer, en ook wordt bijgehouden welke medicijnen en inentingen het paard heeft gekregen.

Definitie

Het bij een paard behorende identificatiedocument, afgegeven door de KNHS en / of één van de wettelijk erkende stamboekorganisaties, dat volledig en correct is ingevuld. [1]

Inhoud

Registratienummer

Dit is het nummer waaronder het paard of pony geregistreerd is bij het uitgevende stamboek, ook bekend als stamboeknummer of levensnummer.

Transpondernummer

Dit is het nummer van de chip waarmee het paard of pony gekenmerkt is, ook bekend als chipnummer.

Afstamming

De stamboom van het paard of pony staat hier vermeld indien de ouders bekend zijn.

Aftekeningen

Om het paard te kunnen identificeren zijn de aftekeningen van het paard of pony overgenomen in het paspoort. In het paspoort is ruimte voor een schets, maar de aftekeningen worden ook in woorden omschreven. Wanneer het paard geen witte voetjes, sokjes, kol, bles of iets dergelijks heeft, moeten de plaatsen van de haarkruinen aangegeven worden in het paspoort.

Aanvragen

Het aanvragen van een paspoort kan alleen als het paard of pony nog geen paspoort heeft en dus ook nog niet gechipt is. De dierenarts of een chipper van het stamboek kan het paard een chip inbrengen en een paspoort aanvragen. Veulens moeten binnen zeven maanden na de geboorte een paspoort en chip hebben. Vanaf 1 juli 2009 wordt deze termijn met 1 maand verkort naar 6 maanden.

Als je godsdienstige of ethische bezwaren hebt tegen het chippen, kun je tot 1 juli 2009 schriftelijk een ontheffing aanvragen bij het Productschap voor Vee en Vlees. In dat geval zal de DNA-code van je paard bepaald moeten worden. Voor de goede orde zij nog opgemerkt dat het paard van het inbrengen van de chip bijna niets merkt.

Vanaf 1 juli 2009 staat Europese regelgeving een alternatief voor de chip nog wel toe, maar je moet dan aan het paard kunnen zien dat er gebruik is gemaakt van een alternatief. Tot op heden is een dergelijk alternatief nog niet voor handen.

Regels voor paardenpaspoorten

  • Het paspoort telt niet als een eigendomsbewijs!
  • Voordat aan het paard voor de eerste keer medicatie wordt toegediend, moet in het paspoort worden aangetekend of het paard voor menselijke consumptie bedoeld is. Voor paarden die niet voor de slacht bestemd zijn is een breder scala aan medicijnen beschikbaar en de regelgeving voor die paarden is veel soepeler. De dierenarts hoeft bijvoorbeeld veel minder te vermelden in het paspoort als hij geneesmiddelen of entingen toedient bij een paard dat niet voor de slacht bestemd is. Mocht in het paspoort van je paard de bestemming “slacht” staan, dan kan dat veranderd worden in “niet bestemd voor de slacht”. Andersom is niet toegestaan.
  • Paspoorten die in Nederland vóór 2004 zijn uitgegeven bevatten niet altijd een hoofdstuk 'medische behandeling'. Europese regelgeving brengt echter met zich mee dat per 1 januari 2010 elk paspoort een dergelijk hoofdstuk moet hebben. Om aan deze verplichting te voldoen bestaat de mogelijkheid om vóór 1 juli 2009 een medisch inlegvel aan te vragen bij de organisatie die het paspoort van je paard heeft uitgegeven. Dit kost maximaal € 7,50. Na 1 juli 2009 is het alleen nog mogelijk om een nieuw paspoort aan te vragen, indien het hoofdstuk 'medische behandeling' ontbreekt.
  • In het paspoort moeten alle inentingen van het paard staan, de basisenting moet vermeld staan of er moet staan dat de basisenting voorheen correct is uitgevoerd. Vanaf de basisenting moet het paard steeds binnen het jaar opnieuw ingeënt zijn om aan KNHS-wedstrijden te mogen deelnemen. Als men een keer te laat is met de jaarlijkse enting moet opnieuw de basisenting uitgevoerd worden.
  • Het paardenpaspoort hoort altijd bij het paard te blijven. Het paspoort moet door de houder van het paard onverwijld kunnen worden getoond. Dit betekent dat wanneer het paard op een pensionstal staat, de pensionhouder de beschikking moet hebben over het paardenpaspoort. Het mag niet bij de eigenaar thuis liggen. Op transport in een trailer of paardenvrachtauto moet het paspoort ook altijd mee. Bij het vervoeren van paarden moeten zij gechipt zijn; vaccinaties zijn niet verplicht voor paarden die vervoerd worden.
  • Ook op wedstrijden moet het paspoort bij het paard zijn. Wanneer er geen correcte entingen in het paspoort staan is het verboden te starten op een KNHS wedstrijd. Met name op endurancewedstrijden worden de entingen zeer streng gecontroleerd.
  • De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) kan controles uitvoeren bij paardenhouders. Daarbij worden de identificatie en het paardenpaspoort van alle aanwezige paarden gecontroleerd. Als regels overtreden worden riskeren de paardenhouders een forse boete.

Bronnen, referenties en/of voetnoten

  1. Artikel 2 van het KNHS Algemeen wedstrijdreglement (per 01-04-2005)