Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Rekenkamer

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

De rekenkamer SGMW (samengestelde menwedstrijd) is gelieerd aan de KNHS, en heeft ongeveer 20 vrijwilligers. In het seizoen wordt ongeveer op 50 wedstrijden de rekenkamer bemand. Op elke rekenkamer wordt een team ingezet dat bestaat uit een hoofd rekenkamer en 1 of 2 assistenten. Meestal is de derde alleen aanwezig op de marathondag en afhankelijk van het aantal deelnemers.

Taken

De organisatie kan het aanwezig zijn van de rekenkamer aanvragen bij de KNHS en betaalt hiervoor een kleine bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om de apparatuur te onderhouden die gebruikt wordt. De rekenkamer beschikt over vier sets. Een set bestaat uit twee laptops en een printer. De capaciteit is maximaal drie wedstrijden per weekend, maar dit kan planmatig niet elk weekend plaatsvinden.

De taak van de rekenkamer is het verwerken van de papierstroom uit de dressuur, marathon en vaardigheid in een uitslag conform het KNHS (soms ook FEI) reglement. Het unieke van de rekenkamer SGMW is dat de uitslag altijd voor 99,99% betrouwbaar is en dat de uitslag er op tijd is. Daarnaast worden alle administratieve vragen van de rijders altijd zo goed en correct mogelijk beantwoord. Problemen, opmerkingen, bezwaren of protesten worden aan de hoofdjury voorgelegd met de benodigde administratieve informatie uit de rekenkamer. De uitslag blijft altijd de verantwoordelijkheid van de hoofdjury. Hij of zij is aanspreekbaar voor de uitslag, controleert en tekent deze.


Voorbeeld: Een wedstrijd met 90 deelnemers, 2 ringen met 3 juryleden, 3 trajecten met 6 hindernissen en een Vaardigheid. Geeft ongeveer 1000 formulieren (270 dressuur protocollen, 90 groene kaarten, 540 hindernis formulieren, meldingen stapcontrole, meldingen veterinair, meldingen verplichte doorgangen, meldingen 500m voor finish en 90 vaardigheid formulieren) te controleren en te verwerken.

De rekenkamer controleert al deze formulieren of ze juist en volledig zijn. Vervolgens wordt er dubbel ingevoerd en alle formulieren worden verzameld. De dressuur formulieren gaan naar het secretariaat om aan de deelnemers uit te delen en de probleem gevallen worden apart gehouden ter beoordeling door de jury voorzitter.

De rekenkamer maakt gebruik van het programma Driving van Philippe Lienart. Dit programma kan iedereen downloaden van zijn site, echter om te kunnen printen moet er een speciale sleutel worden aangeschaft. De KNHS beschikt over deze sleutels.

Op elke computer worden alle formulieren ingevoerd. Vervolgens wordt er op regelmatige tijden per computer een controle bestand gemaakt, deze twee bestanden worden automatisch met elkaar vergeleken om eventuele tikfouten op te sporen. Door deze faciliteit kan de uitslag als zeer betrouwbaar worden bestempeld.

De computer met de key wordt gebruikt om de voorlopige uitslagen te printen, eventueel voorlopig op hoefnet (internet) te zetten of om de einduitslag naar de KNHS te mailen.

Gedurende de dag worden alle voorlopige uitslagen zo snel mogelijk op het score bord opgehangen. Hierdoor kunnen deelnemers snel zien wat er wel of niet goed ging. Ze proberen dit per volledige rubriek te doen ook als nog niet alle uitslagen volledig zijn. Zodra de uitslag van de marathon of vaardigheid compleet is per rubriek zal er ook een (sub)totaal uitslag opgehangen worden. Belangrijk is dat de deelnemers met vragen of onduidelijkheden deze zo snel mogelijk kenbaar maken bij de jury of de rekenkamer. Hierdoor worden de eventuele problemen zo vroeg mogelijk gedurende de dag opgelost. En kan de einduitslag en dus ook de prijs uitreiking op tijd plaats vinden.

In de communicatie ketting op een wedstrijd zal de zwakste schakel het succes bepalen. Het is daarom goed om te beseffen dat al onderstaande partijen een schakel vormen in dit proces en dat iedere partij zijn verantwoordelijkheden moet nemen:

 • Organisatie
 • Rijders
 • TA
 • Parcourbouwer
 • Jurycorps (schrijfsters)
 • Hoofd hinderniswaarnemer
 • Koeriers
 • Rekenkamer
 • Hoofd jury
 • KNHS

Voor de wedstrijd begint zal in overleg met de organisatie, TA en hoofd jury de rubrieken die in handicap gereden worden worden vastgesteld. Voor de klasse 4 zal de rekenkamer de loting voor de dressuur verrichten en eventueel de startlijsten maken.

Op verzoek van de KNHS worden op sommige wedstrijden ook de paarden of pony namen op de uitslagen vermeld. Bij internationale (FEI) rubrieken worden nog een aantal extra taken uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een apart dressuur kwalificatie overzicht, eventueel winning round, prijzengeld en specifieke uitslagen voor de FEI.

Berekening uitslag samengestelde wedstrijden

Het gaat erom zo min mogelijk strafpunten te vergaren over drie onderdelen:

Dressuur: In de dressuur kunnen 160 strafpunten gegeven worden, de gereden dressuurpunten worden hiervan afgetrokken. Als er meer dan 160 punten gereden worden in een proef worden deze met een coëfficiënt (staat op protocol) omgerekend naar de 160 punten. Indien er meerdere juryleden zijn wordt een gemiddelde berekent van deze juryleden. Eventuele strafpunten worden door de jury bij C toegekend en worden bij het behaalde aantal punten opgesteld.

Voorbeeld: dressuur punten gemiddeld 140 van de maximale 250 punten, geeft een omgerekend aantal dressuur punten van 100,8 punten. Dit afgetrokken van 160 strafpunten geeft 59,2 strafpunt.

Marathon: Trajecten A en E kennen een minimumtijd, toegestane tijd en maximum tijd. Binnenkomen onder de minimumtijd geeft 0,2 strafpunt per afgeronde seconde. Binnenkomen na de toegestane tijd geeft 0,2 strafpunt per afgeronde seconde. Binnenkomen na de maximum tijd betekent uitgesloten voor dit onderdeel., maar dan mag je nog wel aan een ander onderdeel deelnemen. Het overgang traject kent alleen een maximum tijd. Binnenkomen na de maximum tijd betekent uitgesloten voor dit onderdeel, maar dan mag je nog wel aan een ander onderdeel deelnemen. De strafpunten in de trajecten worden op deze wijze berekend en eventueel vermeerderd met de overige fouten, zoals bv gangfouten of galopperen binnen 500m voor de finish E.

Hindernissen moeten zo snel mogelijk worden genomen in de juiste volgorde. Elke seconde die men in de hindernis zit betekent 0,2 strafpunt. Dit wordt vermeerderd met eventuele strafpunten voor bv herstelde parcourfout of afstijgen groom, etc.

Vaardigheid: Bij overschrijding van de toegestane tijd in de vaardigheid geeft per volle seconde 0,5 strafpunt. Dit wordt vermeerderd met eventuele fouten, zoals ballen die afgeworpen worden of het dragen van geen handschoenen.

Einduitslag: De behaalde strafpunten van de dressuur, marathon en vaardigheid worden bij elkaar opgeteld en de deelnemer met de minste strafpunten in zijn rubriek wint deze rubriek.

Een rijder die uitgesloten is in een onderdeel staat onderaan de uitslag. Een rijder die HC rijdt komt niet in de uitslag voor, meestal staan deze bij elkaar in een aparte HC rubriek. Een rijder die gediskwalificeerd is zal volledig uit de uitslag verwijderd worden. Hij komt op een aparte lijst, die getekend door de jury voorzitter naar de tuchtcommissie van de KNHS gaat.

Bronnen, referenties en/of voetnoten

 • Bokker Echwel
Bij dit artikel zijn nog geen bronnen vermeld of is de bronvermelding niet op de juiste manier gebeurd. Als je dit wilt verbeteren kun je op bewerk klikken.Bij dit artikel ontbreken afbeeldingen.

We zijn specifiek op zoek naar: Foto's van de rekenkamer op wedstrijd

Als je dit artikel aan wilt vullen kun je op bewerk klikken om je kennis aan dit artikel toe te voegen.